1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Методична робота

Неділя, 11 березня 2012, 11:20

e-mail

Методична робота - це систематична колективна й індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована на підвищення їх науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності.

Методична робота в ДНЗ - це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя (включаючи заходи щодо керування професійною самоосвітою, самовихованням, самовдосконаленням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ДНЗ в цілому, а в остаточному результаті на вдосконалювання навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних дітей.

Методичний кабінет ДНЗ - є центром методичної допомоги практичним працівникам та поширення науково-психологічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку.

Функції методичної служби ДНЗ

Інформаційна:

 • вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів;
 • підвищення кваліфікації педагогічного персоналу;
 • підвищення якості педагогічного процесу;
 • узагальнення позитивного досвіду педагогів;
 • поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти, про новітні досягнення науки та практики;
 • широке впровадження інформаційних технологій;
 • встановлення контактів зі ЗМІ, різноманітними установами та організаціями для розповсюдження інформації про діяльність ДНЗ.

Навчальна:

 • здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями;
 • ознайомлення зі стандартами дошкільної освіти України;
 • здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти;
 • організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.

Контрольно-діагностична:

 • моніторинг якості педагогічного процесу;
 • застосування методів психолого-педагогічної діагностики в процесі вивчення стану освітньо-виховного процесу;
 • аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу;
 • узагальнення отриманих результатів.

Корекційно-прогностична (плануюча):

 • здійснення планування перспективних та поточних заходів ( річний, місячний, календарний плани).

Організаційна:

 • організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо;
 • організація методичних об’єднань, творчих груп та міні-проектів;
 • організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня;
 • організація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами;
 • направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.

Дослідницька:

 • планування заходів на основі аналізу стану освітнього процесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій;
 • вивчення та розповсюдження інноваційного досвіду.

Комунікативна:

 • усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності;
 • реалізація гуманістичної парадигми в педагогічній діяльності; встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу, з соціальними партнерами.

Виховна:

 • стимулювання творчої діяльності педагогів;
 • виявлення потенціалу педагогів;
 • стимулювання підвищення професійної кваліфікації;
 • мотивування на використання особистісно-орієнтованої моделі виховання, прояв любові та розуміння.