1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Атестація педагогічних працівників

Середа, 13 січня 2021, 12:28

e-mail

            

      План проведення атестації педагогічних працівників

           на 2020 – 2021 н.р.

                    Заходи Термін виконання Відповідальні
1. Підготовка та видання наказу «Про проведення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році» до 20.09 Завідувач
2. Створення  атестаційної комісії, узгодження її    складу  з радою закладу, видання наказу по ДНЗ про її призначення. до 20.09 Завідувач
3. Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників. вересень

Вихователь-

методист

4. Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників. вересень Голова, члени атестаційної комісії
5. Прийом заяв від педагогічних працівників на чергову та позачергову атестацію, подання адміністрації на позачергову атестацію. до 10.10 Секретар атестаційної комісії

6. Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

- затвердження списків педагогічних працівників, що атестуються;

- затвердження графіка засідань атестаційної комісії;

- затвердження плану роботи атестаційної комісі;

- затвердження індивідуальних графіків атестації педагогів

до 20.10

Голова,члени атестаційної комісії
7. Підготовка та видання наказу «Про атестацію педагогічних працівників». до 20.10 Завідувач
8. Відвідування освітньо – виховних заходів в ході вивчення системи і досвіду роботи педагогів, що атестуються (згідно з планами індивідуальної підготовки педагогічних працівників до атестації) листопад – березень Члени атестаційної комісії
9. Засідання атестаційної комісії (за потребою) листопад - березень Голова атестаційної комісії
10. Оцінювання системи і досвіду роботи педагога, що атестується, педагогічним колективом, батьками лютий Члени атестаційної комісії
11.Подання до атестаційної комісії характеристик педагогічних працівників, що атестуються до 01.03 Члени атестаційної комісії
12. Оформлення атестаційних листів до 20.03 Секретар атестаційної комісії
13. Засідання атестаційної комісії з розгляду питань прийняття рішень встановлення (підтвердження) кваліфікаційних категорій, присвоєння (підтвердження) педагогічних звань, порушення клопотання перед атестаційними комісіями вищого рівня до 01.04 Голова та члени атестаційної комісії
14. Аналіз підсумків атестації педагогічних кадрів квітень Голова атестаційної комісії
15. Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації поточного навчального року квітень Секретар атестаційної комісії


                 

                                             Перспективний план атестації педагогічних працівників

п\п

Прізвище, ім'я, по батькові

Результати попередньої атестації,

рік

Рік проходження курсів підвищення кваліфікації 2021 2022 2023 2024 2025

Планові

курси підвищення кваліфікації

1

Шпитяк К.М.

завідувач

«спеціаліст другої категорії»

2019р.

08.09.2016       Х   2021р.
2

Зінченко С.М.

вихователь - методист

«спеціаліст другої категорії»

2017р.

24.05.2018   Х       2023р.
3

Левченко В. А.

вихователь

«спеціаліст»

пед. звання

«вих. – методист»

2018р.

18.04.2018     Х     2023р.
4

Тарасенко Л. І.

вихователь

«спеціаліст»

2018р.

15.11.2018     Х     2023р.
5

Новікова А. Б.

вихователь

«спеціаліст першої категорії»

2016р.

24.11.2019 Х         2024р.
6 Степанова О.Ф. вихователь

«спеціаліст другої категорії»

2020р.

10.10.2019         Х 2024р.
7 Кривко І.Ю. вихователь   22.03.2018 Х         2023р.
8

Кравченко

Ввихователь

«спеціаліст першої категорії»

2018р.

11.05.2018     Х      
9

Шапошник О. В.

вихователь

«спеціаліст вищої категорії»

2020р.

20.05.2016         Х 2021
10

Приліпко Т. Б

вихователь

«спеціаліст»

2016р.

24.06.2016 Х         2021
11

Конак Н. В

вихователь

«спеціаліст першої категорії»

2020р.

16.07.2020         Х 2025
12

Єленко Л.О.

вихователь

«спеціаліст вищої категорії»

пед. звання

«вих. – методист»

2019р.

14.04.2016       Х   2021
13

Лисенко Л.В.

вихователь

«спеціаліст вищої категорії»

2019р.

10.07.2019       Х   2024
14

Юхно Л.Г.

вихователь

  17.07.2020 Х         2025
15

Мандрика Н.М.

асистент вихователя

«спеціаліст другої категорії»

2017р.

01.11.2018   Х       2023
16

Пилипенко Л. І.

музичний керівник

«спеціаліст вищої категорії»

2019р.

04.04.2019       Х   2024
17

Баклан Н.М.

практичний психолог

«спеціаліст другої категорії»

2019р.

24.12.2019       Х   2024
18

Семеренко В.С.

інструктор з

фізичного виховання

          Х   2023
19

Пелипенко І.В.

вчитель-логопед

          Х   2023